echowebstore

Váš cyklistický internetový obchod

Kategorie produktů

­

doručení do vánoc

NOVINKA

novinka objímky max1 performance

Nevíte co k vánocům?

banner bok poukaz

­

servis

Garance odeslání v 1 den

 Garance rychlého nákupu

Novinky a speciální slevy!

Přejete si zasílat novinky a speciální slevy jen pro odběratele e-mailů?
Prosím počkejte

Výměna, vrácení, reklamace Výměna, vrácení a reklamace zboží

Výměna zboží

Zboží zakoupené na e-shopu www.kolo-park.cz je možné vyměnit za jiné do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení, a to bez udání důvodu.

Zboží musí splňovat následující podmínky

 • Zboží nesmí být použité, poškozené nebo částečně spotřebované

 • Zboží musí být v původním obalu 

 • Zboží musí být kompletní, tak jak Vám bylo námi dodáno

Zboží nám zašlete na dodací adresu ve vhodném obalu společně s kopií faktury a vyplněným formulářem Výměna zboží

V případě doplatku při výměně zboží za jiné s vyšší cenou Vám jej zašleme na dobírku. V opačném případě, kdy vyberete zboží s nižší cenou Vám přeplatek vrátíme bankovním převodem na Váš účet.

Při výměně zboží poštovné hradí zákazník. Balík Vám odešleme na dobírku. Dle předchozího výběru dopravy bude dobírka na částku

 • PPL, DPD - 95,- Kč

 • Česká pošta 115,- Kč 

 • Uloženka 69,- Kč

Zboží zasílejte na adresu:

Kolo-park.cz

Masarykovo náměstí 172

514 01, Jilemnice

NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU A NA FAKTURAČNÍ ADRESU! Pokud tak učiníte, balík nebude převzat.

Vrácení zboží

Pokud Vám nakoupené zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Chcete-li odstoupit od smlouvy:

 • zašlete nám zboží na kontaktní adresu
 • zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, tak v původním obalu nebo s ním
 • do balíčku přiložte kopii faktury a formulář Odstoupení od kupní smlouvy
 • balík řádně zabalte 

Následně zboží posoudíme a nejpozději do 14 dnů Vám zašleme částku na uvedené číslo bankovního účtu.

V případě, že bude zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká nám nárok na náhradu škody nám tím vzniklé. Pokud tak nastane, máme právo na adekvátní ponížení částky, kterou Vám vrátíme.

Pokud bude vše v pořádku, po posouzení Vám odešleme částku za vrácený produkt a za vynaložené náklady na dopravu v rámci objednávky, a to v nejlevnější variantě, kterou nabízíme. Tzn. v případě, že nezvolíte nejlevnější způsob dopravy, i přes to Vám bude vrácena částka nejnižšího přepravného. Pokud vracíte jen část zboží z objednávky, náklady na dopravu Vám nevracíme (viz. obchodní podmínky)

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

POZOR - zboží, které bylo upraveno dle Vašich požadavků, nelze vrátit.

Zboží zasílejte na adresu:

Kolo-park.cz

Masarykovo náměstí 172

514 01, Jilemnice 

NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU A NA FAKTURAČNÍ ADRESU! Pokud tak učiníte, balík nebude převzat.

Podrobnější informace naleznete v obchodních podmínkách

Reklamace zboží

V případě reklamace zboží vyplňte prosím Reklamační list a zašlete jej společně se zbožím a fakturou na dodací adresu:

Kolo-park.cz

Masarykovo náměstí 172

514 01, Jilemnice

NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU A NA FAKTURAČNÍ ADRESU! Pokud tak učiníte, balík nebude převzat.

Reklamované zboží zasíláme k posouzení dodavateli či výrobci, on následně zvolí způsob řešení reklamace. Děkujeme za pochopení

Reklamační řád

1.1.           Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.           U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

1.3.           V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

1.4.           Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

1.5.           Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

1.6.           Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou, nesprávnou montáží nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

1.7.           Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Pro oznámení reklamace může Kupující využít reklamační formulář, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.
 • Doručení reklamovaného zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

1.8.           Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.